Διοικητικό Συμβούλιο

Λάμπρος Ιωακείμ

Πρόεδρος

Δημήτρης Μαρούδας

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Τζήμας

Έφορος Τμήματος